tlačítko
Přejít na propagace
Přejít na čerpadla
Přejít na Vrty
uvodní obrázek
nejmodernější možnosti regulace
1
2
další varianty v pořadí, dle priorit zákazníka
porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací
porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací
8
9
10
11
12
13
14
Žádná krize
Žádná krize
Nezávislost
Nezávislost
Razantní snížení nákladů
Razantní snížení nákladů
Žádný odpad
Žádný odpad
Investice
Investice
Ekologie
Ekologie
Úspora
Úspora
Vytápění skupiny rekreačních objektů
Vytápění skupiny rekreačních objektů
Skupina rekreačních objektů v blízkosti rybníka - určena
tepelná ztráta, projekt 7 variant vytápění tepelným čerpadlem
a solárním systémem, různé systémy, různí výrobci, od nižší
třídy po luxusní variantu, cena pořízení a nákladů odpovídá
ceníkům jednotlivých zvolených dodavatelů, investor ani
výrobce nejsou uvedeni záměrně.
Skupina rekreačních objektů v blízkosti rybníka - určena
tepelná ztráta, projekt 7 variant vytápění tepelným čerpadlem
a solárním systémem, různé systémy, různí výrobci, od nižší
třídy po luxusní variantu, cena pořízení a nákladů odpovídá
ceníkům jednotlivých zvolených dodavatelů, investor ani
výrobce nejsou uvedeni záměrně.
Nejvhodnější doporučená varianta,
investor není uveden záměrně
Nejvhodnější doporučená varianta,
investor není uveden záměrně
Nejvhodnější doporučená varianta v
kombinaci se solárním ohřevem TUV
Nejvhodnější doporučená varianta v
kombinaci se solárním ohřevem TUV
Umístění topných jednotek po objektu
Umístění topných jednotek po objektu
Zvolený systém vytápění může být
realizován různými dodavateli - dle možností a požadavků zákazníka
Zvolený systém vytápění může být
realizován různými dodavateli - dle možností a požadavků zákazníka
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Voda - voda"
každý objekt má svůj samostatný
plošný kolektor umístěn na dně
rybníka odkud čerpá teplo - to je
rozvedeno podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Voda - voda"
každý objekt má svůj samostatný
plošný kolektor umístěn na dně
rybníka odkud čerpá teplo - to je
rozvedeno podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit zákazníka - systém "Voda - voda" - všechny objekty jsou napojeny na společný plošný kolektor umístěn na dně rybníka odkud čerpá teplo - to je rozvedeno podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit zákazníka - systém "Voda - voda" - všechny objekty jsou napojeny na společný plošný kolektor umístěn na dně rybníka odkud čerpá teplo - to je rozvedeno podlahovým vytápěním
Typ pro variantu C
Typ pro variantu C
Jeden z doporučených výrobců tepelného
čerpadla pro systém "Voda - voda"
s vestavěným zásobníkem TUV
Jeden z doporučených výrobců tepelného
čerpadla pro systém "Voda - voda"
s vestavěným zásobníkem TUV
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Voda - voda"
každý objekt má svůj samostatný
plošný kolektor umístěn na dně
rybníka odkud čerpá teplo - to je
rozvedeno podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Voda - voda"
každý objekt má svůj samostatný
plošný kolektor umístěn na dně
rybníka odkud čerpá teplo - to je
rozvedeno podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Voda - voda"
všechny objekty jsou napojeny na
společný plošný kolektor umístěn
na dně rybníka odkud čerpá teplo
to je rozvedeno podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Voda - voda"
všechny objekty jsou napojeny na
společný plošný kolektor umístěn
na dně rybníka odkud čerpá teplo
to je rozvedeno podlahovým vytápěním
Jeden z doporučených výrobců
tepelného čerpadla pro systém
"Voda - voda" - s vestavěným
zásobníkem TUV
Jeden z doporučených výrobců
tepelného čerpadla pro systém
"Voda - voda" - s vestavěným
zásobníkem TUV
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Vzduch - voda"
venkovní jednotka čerpá teplo z
okolního vzduchu - to je rozvedeno
podlahovým vytápěním
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - systém "Vzduch - voda"
venkovní jednotka čerpá teplo z
okolního vzduchu - to je rozvedeno
podlahovým vytápěním
Porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
Porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
Uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací.
Uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací.