tlačítko
Přejít na propagace
Přejít na čerpadla
Přejít na Vrty
uvodní obrázek
nejmodernější možnosti regulace
určení tepelné ztráty
nejvhodnější doporučená varianta - výrobce ani investor nejsou uvedeni záměrně
další varianty v pořadí, dle priorit zákazníka
porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací
porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací
Žádná krize
Žádná krize
Nezávislost
Nezávislost
Razantní snížení nákladů
Razantní snížení nákladů
Žádný odpad
Žádný odpad
Investice
Investice
Ekologie
Ekologie
Úspora
Úspora
Rodinný dům B
Rodinný dům B
Rodinný dům - určena tepelná ztráta, projekt 7 variant vytápění tepelným čerpadlem, různé systémy, různí výrobci, od nižší třídy po luxusní variantu, cena pořízení a nákladů odpovídá ceníkům jednotlivých zvolených dodavatelů, investor ani výrobce nejsou uvedeni záměrně.
Rodinný dům - určena tepelná ztráta, projekt 7 variant vytápění tepelným čerpadlem, různé systémy, různí výrobci, od nižší třídy po luxusní variantu, cena pořízení a nákladů odpovídá ceníkům jednotlivých zvolených dodavatelů, investor ani výrobce nejsou uvedeni záměrně.
určení tepelné ztráty
určení tepelné ztráty
nejvhodnější doporučená varianta
výrobce ani investor nejsou
uvedeni záměrně
nejvhodnější doporučená varianta
výrobce ani investor nejsou
uvedeni záměrně
další varianty v pořadí,
dle priorit zákazníka - vrt
další varianty v pořadí,
dle priorit zákazníka - vrt
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - Plošný kolektor
Další varianty v pořadí, dle priorit
zákazníka - Plošný kolektor
Další varianty v pořadí, dle
priorit zákazníka - nižší třída
Další varianty v pořadí, dle
priorit zákazníka - nižší třída
Porovnání provozních nákladů - závisí na
výběru dodavatelů, poměry mezi částkami
se neustále výrazně zlepšují ve prospěch
tepelného čerpadla.
Porovnání provozních nákladů - závisí na
výběru dodavatelů, poměry mezi částkami
se neustále výrazně zlepšují ve prospěch
tepelného čerpadla.
Uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací.
Uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací.