tlačítko
Přejít na propagace
Přejít na čerpadla
Přejít na Vrty
uvodní obrázek
nejmodernější možnosti regulace
určení tepelné ztráty
nejvhodnější doporučená varianta - výrobce ani investor nejsou uvedeni záměrně
další varianty v pořadí, dle priorit zákazníka
porovnání provozních nákladů - závisí na výběru dodavatelů, poměry mezi částkami se neustále výrazně zlepšují ve prospěch tepelného čerpadla
uveden jen zlomek informací, možnost dohodnutí dalších prezentací
Žádná krize
Žádná krize
Nezávislost
Nezávislost
Razantní snížení nákladů
Razantní snížení nákladů
Žádný odpad
Žádný odpad
Investice
Investice
Ekologie
Ekologie
Úspora
Úspora
Rodinný dům A
Rodinný dům A
Rodinný dům - určena tepelná ztráta, projekt 3 variant vytápění tepelným čerpadlem, cena pořízení a nákladů odpovídá ceníkům jednotlivých zvolených dodavatelů, investor ani výrobce nejsou uvedeni záměrně, jedná se o luxusnější variantu.
Rodinný dům - určena tepelná ztráta, projekt 3 variant vytápění tepelným čerpadlem, cena pořízení a nákladů odpovídá ceníkům jednotlivých zvolených dodavatelů, investor ani výrobce nejsou uvedeni záměrně, jedná se o luxusnější variantu.
určení tepelné ztráty
určení tepelné ztráty
nejvhodnější doporučená varianta
výrobce ani investor nejsou uvedeni
záměrně
nejvhodnější doporučená varianta
výrobce ani investor nejsou uvedeni
záměrně
další varianty v pořadí,
dle priorit zákazníka
další varianty v pořadí,
dle priorit zákazníka
Porovnání provozních nákladů - závisí
na výběru dodavatelů, poměry mezi
částkami se neustále výrazně zlepšují
ve prospěch tepelného čerpadla.
Porovnání provozních nákladů - závisí
na výběru dodavatelů, poměry mezi
částkami se neustále výrazně zlepšují
ve prospěch tepelného čerpadla.
Uveden jen zlomek informací,
možnost dohodnutí dalších prezentací.
Uveden jen zlomek informací,
možnost dohodnutí dalších prezentací.